Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Informacje publiczne » Obwieszczenia o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenia o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lista wiadomości
obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr 6733/9/2018_2
budowa sieci wodociągowej z rur pcv Ø 110mm w Lewkowie, na terenie działki nr 269 i 364.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr 6733/9/2018
budowa sieci wodociągowej z rur pcv Ø 110mm w Lewkowie, na terenie działki nr 269.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr 6733/8/2018
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN oraz budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN na terenie działek nr ewid. 212/7, 212/2, 213/2, 606/14, 222, 221/5, 220/2, 220/1, 219/3, 218/13, 225, 226/14, 226/16, 226/17, 226/18, 228, 227, 229, 230, 252, 270, 254/2, 223/1 w m. Czekanów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GKP-ZP.6733.1.2018
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 Dz63 o długości ok. 270,0 m, na terenie działek nr 840/17, 820 w m. Wtórek.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GKP-ZP.6733.35.2017
budowa linii kablowej nn w Topoli Małej, na terenie działek nr ewid. 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 186.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GKP-ZP.6733.24.2017
budowa kontenerowej rozdzielni transformatorowej nN/SN na działce nr ewid. 46/8 obręb Świeligów, budowa słupa w istniejącej linii napowietrznej SN działka nr 32 obręb Lamki, budowa linii kablowej SN zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 46/8 obręb Świeligów oraz na działce nr 32 obręb Lamki.
OB W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 14/2017 z dnia 26.05.2017 roku
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr geod.: 115/13, 189, 211/2, arkusz 2, obręb Czekanów, gmina Ostrów Wielkopolski.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 19/2016 z dnia 28.10.2016 roku
budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działkach nr geod.: 1369, 1377/1, 1377/2, 1377/3, 1377/4, arkusz 3, obręb Gorzyce Wielkie, gmina Ostrów Wielkopolski.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GKP-ZP.6733.11.2016
rozbudowa sieci wodociągowej - łącznik Gorzyce Wielkie-Topola Mała- etap 1, na terenie działki nr ewid. 1187/1 w m. Gorzyce Wielkie oraz działki nr 186 w m. Topola Mała.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI/GKP-ZP.6733.4.2016/
budowa linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych, na terenie działek nr ewid. 355/4, 350/3, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, 350/9, 350/10, 350/11, 350/12, 350/13, 350/14, 350/15, 350/17 położonych w m. Czekanów.
Obwieszczenie Wójta Nr 2/2016 z dnia 21.03.2016 roku
budowa linii kablowej nn - 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr geod.: 50/4, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, arkusz 2, obręb Lewków, gmina Ostrów Wielkopolski.
Obwieszczenie Nr 1/2016 z dnia 21.03.2016 roku
budowa linii kablowej niskiego napięcia - zasilanie dla budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr geod.: 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/16, 418/17, 418/18, 418/19, 418/20, 418/21, arkusz 2, obręb Sadowie, gmina Ostrów Wielkopolski.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
budowa linii kablowej nn-0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lewków, przy ul. Żwirowej na terenie działek nr ewid. 50/4, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
budowa linii kablowej niskiego napięcia: zasilanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Sadowie, na terenie działek nr ewid. 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/16, 418/17, 418/18, 418/19, 418/20, 418/21.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
przebudowa odcinka drogi gminnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr. geod. 232/3, 231, arkusz 1, obręb Lamki, gmina Ostrów Wielkopolski.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
budowa kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na działce nr geod. 42/1, 43/3, arkusz 1, obręb Zacharzew, gmina Ostrów Wielkopolski.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
rozbudowia rozdzielni 400kV w stacji elektroenergetycznej 400/110kV Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej, na terenie działek nr ewid. 1/4, 1/5, 1/6, 2/4, 2/6, 3/2, 11/14 w m. Wysocko Wielkie.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa tymczasowej kontenerowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS, na terenie działki o nr ewid. 55/2 położonej w m. Michałków.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
o sprostowaniu oczywistej omyłki w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S11
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w m. Topola Mała, ul. Piaskowa, na terenie działek nr ewid. 1, 482/14, 481/14, 481/13 w m. Topola Mała.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji.
lokalizacji inwestycji linii kablowej nn do zasilania działek budowlanych, przewidzianej do realizacji na działkach nr. geod. 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 52, arkusz 1, obręb Radziwiłłów.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć gazowa ś/c w m. Wtórek, ul. Słoneczna i Ostrowska, na terenie działek nr ewid. 640/1, 710, 739/8, 749/4, 741.
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 stycznia 2015
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia - miejscowość Sobótka
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 stycznia 2015
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji - Budowali linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych - obręb Lewków
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 października 2014 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przedszkola 4-oddziałowego zlokalizowanej na działce nr 348 w miejscowości Gorzyce Wielkie.