Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Informacje publiczne » EMISJA OBLIGACJI » 5.Sprawozdania budżetowe

a) Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

b) Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

c) Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

d) Rb-27s (zbiorczo) z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

 e) Rb-28s (zbiorczo) z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

f) Rb-Z sp zoz (zobowiązania podległych placówek zdrowia)