Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Informacje publiczne » Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr SO-0954/45/2/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Uchwała Nr SO-0954/45/P/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała Nr SO-0951/47/P/2/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr SO-0951/31/D/2/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr SO-0952/I/22/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostrów Wielkopolski  na 2014 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr SO-0951/54/D/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gmine Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr SO-0952/II/22/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opinii o projekcie Wielolotniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr SO-0951/32/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr SO-0953/57/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za pierwsze półrocze 2013 roku

Uchwała Nr SO-0954/15/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia  2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr SO-0950/11/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie opinii o możłiwości spłaty pożyczki w wysokości 479.547 zł

Uchwała Nr SO-0951/16/D/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Ostrów Wielkopolski. 

Uchwała Nr SO-0950/10/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie opinii o możłiwości wykupu papierów wartościowych

Uchwała Nr SO-0952/I/25/2/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr SO-0952/II/25/2/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2020

Uchwała Nr SO-0951/51/D/2/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr SO-0951/15/D/2/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Ostrów Wielkopolski.

Uchwała Nr SO-0951/20/P/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę OStrów Wielkopolski.

Uchwała Nr SO-0951/60/D/2/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Ostrów Wielkopolski.

Uchwała Nr SO-0952/II/14/2/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2012-2018.

Uchwała Nr SO-0952/I/14/2/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Uchwała SO-0950/75/2/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięca kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000 zł.

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki...

Uchwała SO-119/3-P/Ka/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Ostrów Wielkopolski

Uchwała SO-0951/45/Ds./Ka/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Ostrów Wielkopolski deficytu budżetu na rok 2010.