Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Struktura organizacyjna » Stanowiska ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej

Stanowiska ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej

Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i przestrzennej:

1)       administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,

2)       prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,

3)       przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych ,

4)       przyjmowanie zakładowych budynków mieszkalnych ,

5)       prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną ,

6)       nadzorowanie funkcjonowania i modernizacji oświetlenia ulicznego,

7)       wymiar czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, 

8)       prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z opracowaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

9)       przygotowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

10)    prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

11)    prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

12)    budowa, modernizacja i konserwacja dróg gminnych, ulic, mostów i placów oraz nadzór nad ich konserwacją,

13)    utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych gminy,

14)    wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmiany tych kwalifikacji,

15)    wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na drogach gminnych i lokalnych,

16)    nadzór nad zagadnieniami związanymi z grzebalnictwem ludzi, budowa, modernizacja i utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz współpraca w tym zakresie z parafiami wyznaniowymi,

17)    prowadzenie spraw z zakresu transportu publicznego .

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: UG UG
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:19:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:19:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:19:49)