Wyszukiwarka:

Informacje majątkowe

Informacja majątkowa
Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wlk. za 2016 r. - Dariusz Pryczak (.pdf)  
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wlk. za 2013 r. - Dariusz Pryczak (.pdf)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Lubieniecki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (10/09/2003 14:44:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (21/07/2006 14:33:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (28/09/2017 08:41:16)