Wyszukiwarka:

Informacje majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim za 2016 r. - Adam Wasiela(pdf)   

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Lubieniecki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (26/09/2003 11:41:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (21/07/2006 14:25:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (28/09/2017 08:35:31)