Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry i archiwa

Rejestr wydanych, utraconych dowodów osobistych
 
Zasady udostępniania informacji:
Dane mogą być udostępniane tylko w oparciu o art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2001.87.960 ze zm.)
Art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych :
1.    " Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
-    Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
-    Organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
-    Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
2.    Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
-    Innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
-    Osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
-    Jednostkom organizacyjnym - jeżeli po wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
-    Innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą
 
Osoba odpowiedzialna:
Ewa Tomkowiak
pok. nr 12, wew.112
 
 
Ewidencja ludności 
 
Zasady udostępniania informacji:
Dane mogą być udostępniane tylko w oparciu o art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2001.87.960 ze zm.)
Art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
 1. ." Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
  • Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
  • Organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
  • Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
-    Innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
-    Osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
-    Jednostkom organizacyjnym - jeżeli po wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
-    Innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą
 
Urząd dysponuje księgami meldunkowymi z wcześniejszych okresów:
 
Miejscowość
Dostępne księgi meldunkowe z lat
Będzieszyn
1900 - 1924
1908 - 1924
1913 - 1924
1918 - 1932
1926 - 1932
1932 - 1948
1948 - 1949
1951 - 1954
Biniew
1898 - 1924
1926 - 1932
1932 - 1948
1933 - 1948
1948 - 1950
1955 - 1956
1955 - 1957
Baby
1926 - 1957
Gliśnica Baby
1890 - 1939
Borowiec
1918 - 1932
1949
1968 - 1978
Chruszczyny
1918 - 1939
1945 - 1955
od 1948r.
od 1957r.
1951 1978
PalczewChruszczyny
od 1918r
Cegły
1969 - 1978
Czekanów
1904 - 1924
1905 - 1921
1913 - 1924
1920 - 1932
1926 - 1932
1926 - 1934
1933 - 1941
1951 - 1954
1955 - 1958
1958 - 1965
1958 - 1966
1958 - 1968
1969 - 1978
Daniszyn
1948 - 1950
1950 - 1955
1957 - 1959
1960 - 1964
1960 - 1965
1965 - 1978
Franklinów
1904 - 1923
1926 - 1950
1931 - 1941
1951 - 1954
1955 - 1959
1959 - 1964
1959 - 1965
 
Gorzyce Wielkie
1931 - 1940
1948 - 1950
1951 - 1955
1955- 1968
1960 - 1966
1967 - 1978
Górzenko
1924 - 1932
1968 - 1978
Górzno
1899 - 1924
1905 - 1924
1914 - 1924
1924 - 1932
1932 - 1948
1946 - 1949
ok.1950r.
1951 - 1955
1952 - 1954
1968 - 1978
Gręblów
1905 - 1926
1926 - 1932
1931 - 1941
1931 - 1941
Gutów
1891 - 1924
1899 - 1932
1932 - 1948
1949 - 1950
ok.1950
1951 - 1954
Kamienice Nowe
1918 - 1940
1951 - 1953
Kamienice Stare
1932 - 1935
Karski
1904 - 1920
1921 - 1932
1921 - 1933
1931 - 1941
1951 - 1954
1956 - 1966
1968 - 1978
Krępa
do 1938r.
1926 - 1932
Kołątajew
1905 - 1925
1913 - 1922
1926 - 1932
1933 - 1941
1926 - 1934
1951 - 1954
1955 - 1960
1959 - 1968
1959 - 1966
1967 - 1978
Kwiatków
1904 - 1923
1905 - 1925
1907 - 1925
1925 - 1931
1925 - 1932
1932 - 1941
1951 - 1954
1955 - 1959
1955 - 1961
1961 - 1965
1961 - 1966
1967 - 1978
Lamki
1931 - 1940
1948 - 1950
1948 - 1952
1952 - 1968
Lamki - Zalesie
1968 - 1978
Lewków
1905 - 1927
1926 - 1927
1931 - 1941
1951 - 1955
1955 - 1961
1955 - 1966
1961 - 1969
1970 -1978
Lewkowiec
1912 - 1922
1930 - 1941
1951 - 1955
1958 - 1962
Łąkociny
1945 - 1955
1951 -1954
1958 - 1962
Młynów
1926 - 1932
1932 - 1941
1962 - 1965
Michałków
1955 - 1956
1957 - 1962
Pruślin
1951 - 1953
1951 - 1954
Radziwiłłów
1898 - 1922
1948
1951 - 1955
1955 - 1959
Sadowie
1930r.
1931 - 1948
1948 - 1949
1949 - 1951
1951 -1955
Słaborowice
1926 - 1932
1932 - 1941
1933 - 1941
1951 - 1955
1955 - 1960
1961 - 1967
Smardowskie Olędry
1961 -1963
Sobótka
1917 - 1924
1924 - 1932
1932 - 1948
ok.1950r.
1948 - 1949
1949 - 1950
1950 - 1951
1951 - 1954
Szczury
1926 - 1932
1931 - 1941
1951 - 1955
Świeligów
1931 - 1939
1960 - 1968
1969 - 1978
Topola Mała
1906 - 1926
1926 - 1938
1932 - 1940
1951 - 1954
1953 - 1954
1954 - 1957
1956 - 1957
1960 - 1968
1969 - 1978
Wtórek
1918 - 1940
1951 - 1953
Wysocko Wielkie
1926 - 1932
1931 - 1941
1931 - 1948
1948 - 1950
1955 - 1956
1957 - 1962
1961 - 1966
1962 - 1968
Zacharzew
1931 - 1939
ok.1948r.
1951 - 1955
1960 - 1967
1967 - 1971
1972 - 1978
 
 Osoba odpowiedzialna:
Ewa Tomkowiak
pok. nr 12, wew.112
 
 
Rejestr wydanych decyzji o wymeldowanie i zameldowanie
 
Zasady udostępniania informacji:
Kodeks postępowania administracyjnego art. 73 (Dz. U. z 2000r ., nr 98, poz. 1071)
Do akt sprawy dostęp ma tylko strona postępowania - "W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów"( art. 73 , Dz. U. z 2000r ., nr.98, poz. 1071)
 
Osoba odpowiedzialna
Ewa Tomkowiak
pok. nr 12, wew. 112
 
 
Rejestr wyborców
 
Zasady udostępniania informacji:
Dane udostępnia się osobie, której dotyczą, w oparciu o § 10 rozporządzenia MSWiA w sprawie rejestru wyborców.
"Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze". (Dz. U. Nr 88, poz. 962, z 2001 r., ze zm.)
 
Osoba odpowiedzialna
Ewa Tomkowiak
pok. nr 12, wew. 112
 
 
Rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 
Zasady udostępniania informacji:
Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarcze (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z dn. 17.12.1999 r. ze zm.) ewidencja jest jawna. Informacja udzielana jest na wniosek zainteresowanego
 
Osoba odpowiedzialna
Hanna Duży
pok. nr 6, wew.126
 
 
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)
 
Osoba odpowiedzialna
Hanna Duzy
pok. nr 6, wew.126
 
 
Rejestr decyzji cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)
 
Osoba odpowiedzialna
Hanna Duży
pok. nr 4, wew.126
 
 
Rejestr licencji na przewóz osób taksówkami
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)
 
Osoba odpowiedzialna
Hanna Duży
pok. nr 4, wew. 126
 
 
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
 
Zasady udostępniania informacji:
Rejestr jest jawny. Informacja udzielana jest na wniosek zainteresowanego
 
Osoba odpowiedzialna
Bożena Nowacka
pok. nr 9, wew. 111
 
 
Rejestr Centralny skarg i wniosków
 
Zasady udostępniania informacji:
Rejestr udostępniany na wniosek - ochrona danych osobowych
 
Osoba odpowiedzialna
Zbigniew Dolata
pok. nr 11, wew. 121
 
 
Rejestr Korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Urzędu
 
Osoba odpowiedzialna
Renata Wojciechowska
pok. nr 2,
 
 
Rejestr wniosków dla inwestycji objętych ustawą o ochronie środowiska
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126
 
 
Rejestr raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126
 
 
Rejestr decyzji dla inwestycji objętych ustawą Prawo ochrony środowiska
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126
 
 
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126
 
 
Rejestr projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126
 
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126
 
 
Rejestr przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - działki budowlane 
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na wniosek stronie postępowania
 
Osoba odpowiedzialna
Bożena Ciszak
pok. nr 9, wew. 111
 
 
Ewidencja użytkowników wieczystych
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na wniosek użytkownika wieczystego
 
Osoba odpowiedzialna
Bożena Ciszak
pok. nr 9, wew. 111
 
 
Rejestr dzierżawców, najemców
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na wniosek stronie postępowania
 
Osoba odpowiedzialna
Bożena Ciszak
pok. nr 9, wew. 111
 
 
Rejestr decyzji podziałowych oraz decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na wniosek stronie postępowania
 
Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126
 
 
Rejestr wydanych zezwoleń na organizację imprez masowych
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Krystyna Denkowska
pok. nr 12, wew. 112
 
 
Rejestr decyzji zezwalających na zbiórki publiczne
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)
 
Osoba odpowiedzialna
Krystyna Denkowska
pok. nr 12, wew. 112
 
 
Rejestr spraw związanych z organizacją zgromadzeń
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)
 
Osoba odpowiedzialna
Krystyna Denkowska
pok. nr 12, wew. 112
 
 
Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Kazimierz Kasprzak
pok. nr 7, wew.127
 
 
Rejestr decyzji w sprawie aktów mianowania
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Kazimierz Kasprzak
pok. nr 7, wew. 127
 
 
Rejestr umów z zadań realizowanych z zakresu zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Maria Krajewska
pok. nr 4, wew. 124
 
 
Rejestr decyzji podatkowych
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnianie danych z rejestru podatników następuje na pisemny wniosek podatnika. W zależności od zakresu informacji mogą wystąpić ograniczenia wynikające z przepisów Ordynacja Podatkowa, czy ochrona danych osobowych
 
Osoba odpowiedzialna
Urszula Szempińska
pok. nr 15, wew. 115
 
 
Rejestr zamówień publicznych 
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Ryszard Pietrzak
pok. nr 4, wew.124
 
Rejestr udzielonych zamówień publicznych
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Ryszard Pietrzak
pok. nr 4, wew.124
 
 
Rejestr wniosków o wydanie zgody na usuniecie drzewa lub krzewów
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Andrzej Matuszczak
pok. nr 3, wew. 133
 
 
Rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
1/ odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2/ opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3/ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4/ prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 
Zasady udostępniania informacji:
Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie
 
Osoba odpowiedzialna
Andrzej Matuszczak
pok. nr 3, wew. 133
 
 
Rejestr akt archiwalnych kategorii A, B, C
 
Zasady udostępniania informacji:
Rejestr zawiera w całości akta powstałe i wytworzone we własnej jednostce i obejmuje akta od 1973 roku z zakresu:
- działania organów gminy,
- zatrudnienia i spraw socjalnych,
- budżetu gminy,
- kultury i oświaty,
- spraw obywatelskich (od 1990 roku)
- rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej,
- handlu i usług,
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- planowania przestrzennego, budownictwa
- ochrony środowiska,
- pomocy społecznej,
 
Osoba odpowiedzialna
Hanna Duży
pok. nr 6, wew. 126
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KL
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (18/07/2003 10:17:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (18/07/2003 10:18:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (15/04/2008 09:01:10)