Wyszukiwarka:

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, a w szczególności:

1)       zapewnia zgodność wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

2)       organizuje pracę Urzędu i koordynuje działania podejmowane przez poszczególne jego jednostki organizacyjne,

3)       nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,

4)       prowadzi w imieniu Wójta sprawy Gminy powierzone mu za zgodą Zarządu Gminy,

5)       nadzoruje przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwienia spraw obywateli,

6)       zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

7)       odpowiada za dyscyplinę pracy w Urzędzie,

8)       kontroluje działalność poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie,

9)       kontroluje przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,

10)    inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych,

11)    wydaje wszelkie wymagane zaświadczenia i poświadczenia urzędowe,

12)    współpracuje z komisjami Rady Gminy.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: UG UG
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:05:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:05:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:05:10)