Wyszukiwarka:

Skarbnik Gminy

Do zadań Skarbnika Gminy / Głównego Księgowego Budżetu / należy:

1)       opracowanie budżetu Gminy,

2)       kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych,

3)       wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,

4)       opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

5)       opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i zgłoszenie swoich propozycji Zarządowi Gminy i Radzie Gminy,

6)       kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i sołectw pozostających w strukturze Gminy,

7)       prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: UG UG
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:06:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:06:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:06:34)