Wyszukiwarka:

Stanowiska ds. organizacyjnych

Stanowiska do spraw organizacyjnych
1.  zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu,
2.  zapewnia sprawne kierowanie i prawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem stanowisk pracy Urzędu,
3.  zapewnia zgodność działanie Urzędu z przepisami prawa oraz obsługę prawną Urzędu,
4.  przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
5.  prenumerata dzienników urzędowych i czasopism ,
6.  prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwiania skarg i wniosków składanych do Urzędu,
7.  prowadzenie sekretariatu wójta,
8.  prowadzenie kancelarii Urzędu,
9.  zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,
10. zapewnia obsługę kancelaryjną, organizacyjno - techniczną Rady Gminy i jej komisji i wójta, w tym:
1)  organizowanie posiedzeń oraz przygotowanie niezbędnych materiałów,
2)  prowadzenie ewidencji i publikacji uchwał Rady Gminy, opinii i wniosków komisji, zarządzeń,
3)  przekazywanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy,
11. prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu,
12. zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. pożarowych,
13. organizowanie współpracy z sołectwami.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: UG UG
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:14:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:14:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:14:11)