Wyszukiwarka:

Stanowiska ds. oświaty i kultury

Stanowisko do spraw oświaty i kultury:
1)    prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem, prowadzeniem i likwidacją gminnych jednostek oświatowo - wychowawczych i kulturalnych,
2)    kształtowanie sieci przedszkoli i szkół podstawowych  oraz określanie granic obwodów szkolnych,
3)    opiniowanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych,
4)  organizowanie konkursów i obsługa komisji konkursowych dla wyborów dyrektorów szkół i przedszkoli,
5)  prowadzenie prac związanych z ocenianiem dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
6)  organizowanie dowozu uczniów do szkół,
7)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp w placówkach oświatowo - wychowawczych,
8)  występowanie do dyrektorów jednostek oświatowych i kuratora oświaty z wnioskami w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych,
9)  zapewnienie dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
10) powierzanie stanowisk kierowniczych  kulturze oświacie i kulturze gminnej i odwoływanie z tych stanowisk,
11) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki,
12) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
13) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek kulturalnych, kulturalnych tym bibliotek .
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: UG UG
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:27:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:27:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:27:43)