Wyszukiwarka:

Stanowiska ds. personalnych

Stanowiska do spraw personalnych:

1)       prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

2)        przygotowanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

3)       zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

4)       przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

5)       kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych,

6)       ewidencja czasu pracy pracowników,

7)       przygotowanie projektów planów oraz ewidencja urlopów pracowniczych,

8)       zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,

9)       organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

10)    ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

11)    prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzenie wymaganych sprawozdań  w zakresie spraw kadrowych i płacowych,

12)    pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

13)    rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

14)    współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,

15)    udział w dochodzeniach powypadkowych,

16)    zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp . 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: UG UG
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:28:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:28:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:28:36)