Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Lobbing » Lobbing

Lobbing

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej. Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.
W Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim procedury postępowania określa ZarządzenieNr 88/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 lipca 2016.

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy i Rady Gminy Ostrów Wielkopolski przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.2016

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy i Rady Gminy Ostrów Wielkopolski przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2017