Wyszukiwarka:

Kadencja 2002-2006

Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XIV/169/2008 z dnia 27.03.2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski" w części obejmującej działki Nr 254/1 i 255/1 w obrębie geodezyjnym Słaborowice.

Archiwum