Wyszukiwarka:

Komisje Rady

Komisje powołane przez Radę Gminy Ostrów Wielkopolski - kadencja 2014 2018
Tryb działania Komisji Rady określa ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z poz. zm) oraz Statut Gminy Ostrów Wielkopolski 

U C H W A Ł A   Nr II /4/ 2014

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 8 grudnia 2014 r.

 

w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./ oraz § 16 i § 80 Statutu Gminy Ostrów Wielkopolski -  uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Ustala się następujący skład osobowy stałych komisji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski :

1.   Komisja Rewizyjna :

1)             Agnieszka Głowacka.

2)             Sylwester Kląskala

3)             Ewa Mierzwicka.

4)             Ryszard Ryfa  

5)             Marian Waliszewski

6)             Maria Wojtczak.

 

2.  Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Spraw Samorządowych i Mienia Gminnego :

1)             Ryszard Adamek

2)             Janusz Borkowski

3)             Tomasz Czuba  

4)             Zenon Janas

5)             Stefania Kątna

6)             Ryszard Ryfa  

7)             Marian Waliszewski

 

3. Komisja Budżetu, Spraw Gospodarczych i Handlu:

1)             Ryszard Adamek

2)             Feliks Andrzejak  

3)             Janusz Borkowski

4)             Tomasz Czuba

5)             Agnieszka Głowacka

6)             Zenon Janas

7)             Stefania Kątna

8)             Sylwester Kląskała

9)             Henryk Kwiecień

10)         Ewa Mierzwicka

11)         Halina Mikołajczyk

12)         Piotr Śniegowski

 

 

4.   Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury :

1)             Feliks Andrzejak

2)             Agnieszka Głowacka  

3)             Stefania Kątna

4)             Henryk Kwiecień

5)             Ewa Mierzwicka

6)             Halina Mikołajczyk

7)             Piotr Śniegowski

8)             Maria Wojtczak

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: AM
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Mocek (14/01/2015 12:20:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Mocek (14/01/2015 12:20:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Mocek (14/01/2015 12:20:42)