Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 117/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013.
Zarządzenie Nr 116/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 115/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2020
Zarządzenie Nr 114/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 113/2013
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości poniżej 14 tys. EURO netto w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zarządzenie Nr 112a/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 112/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 111/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2014 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 110/2013
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowie Wielkopolskim.
Zarządzenie Nr 109/2013
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 108/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 107/2013
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ostrów Wielkopolski na lata 2014-2020
Zarządzenie Nr 106/2013
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 105/2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 92/14 położonej w Zacharzewie
Zarządzenie Nr 104/2013
w sprawie zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Lamkach
Zarządzenie Nr 103/2013
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 102/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 101/2013
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Lewkowie
Zarządzenie Nr 101a/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 117/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31.12.2012 r. w sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat
Zarządzenie Nr 100/2013
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Daniszynie
Zarządzenie Nr 99/2013
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim
Zarządzenie Nr 98/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 97/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 96/2013
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 95/2013
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 94/2013
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 93a/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 93/2013
w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
Zarządzenie Nr 92/2013
w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Ostrów Wielkopolskie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenia Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 91/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 90/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolskie na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 89/2013
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 88/2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 87/2013
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 74/2013 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 r.
Zarządzenie Nr 86/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 85/2013
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 84/2013
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 83/2013
wprowadzenia nowego regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 82/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolskie na 2013 rok
Zarządzenie Nr 81/2013
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn”.
Zarządzenie Nr 80/2013
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i hali sportowej w miejscowości Sobótka”.
Zarządzenie Nr 79/2013
w sprawie zmiany Procedury realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Topola Mała”.
Zarządzenie Nr 78/2013
w sprawie zmiany Procedury realizacji projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazury”
Zarządzenie Nr 77/2013
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 76/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2013 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 75/2013
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2013 roku
Zarządzenie Nr 74/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok
Zarządzenie Nr 73/2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 72/2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Emilii Banaszak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 71/2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Jolanty Dymała, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 70/2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Adamek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 69/2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Krzysztofy Sarwy, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 68/2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Paulin Bednarek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 67/2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Tracz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 66/2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Russek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 65/2013
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 64/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2020.
Zarządzenie Nr 63/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013.
Zarządzenie Nr 62/2013
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 61/2013
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 60/2013
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w gminie Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 59/2013
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 58/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 57/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 56/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2013 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 55/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 54/2013
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 53/2013
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Słaborowicach
Zarządzenie Nr 52/2013
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łąkocinach
Zarządzenie Nr 51/2013
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej we Franklinowie
Zarządzenie Nr 50/2013
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 49/2013
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Lewkowie przy ul. Lotniczej nr 2.
Zarządzenie Nr 48/2013
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 2/20 położonej w Zacharzewie
Zarządzenie Nr 47/2013
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2013
Zarządzenie Nr 46/2013
w sprawie ogłoszeń wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2013 roku
Zarządzenie Nr 45/2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 44/2013
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych w dniach od 1.03.2013 r. do 19.04.2013 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 43/2013
w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 42/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 41/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 40/2013
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 39/2013
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu
Zarządzenie Nr 38/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 37/2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok
Zarządzenie Nr 36/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2013 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 35/2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia działek nr 23/9, 24/2, 25/2 i 27/23 położonych w Zacharzewie
Zarządzenie Nr 34/2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia działek nr 27/14 i 27/27 położonych w Zacharzewie
Zarządzenie Nr 33/2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 27/11 położonej w Zacharzewie
Zarządzenie Nr 32/2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 214/11 położonej w Czekanowie
Zarządzenie Nr 31/2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 1263/12 położonej w Gorzycach Wielkich
Zarządzenie Nr 30/2013
w sprawie ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Daniszynie
Zarządzenie Nr 29/2013
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dożynek Gminnych.
Zarządzenie Nr 28/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013 r.
Zarządzenie Nr 27/2013
w sprawie przydziału nagród za osiągnięcia sportowe w 2012 roku
Zarządzenie Nr 26/2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 599/45 położonej w Sobótce
Zarządzenie Nr 25/2013
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ostrów Wielkopolski za 2012 rok
Zarządzenie Nr 24/2013
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 23/2013
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 23a/2013
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 22/2013
w sprawie ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Czekanowie przy ul. Środkowej Nr 33
Zarządzenie Nr 21/2013
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Lewkowie przy ul. Lotniczej nr 2
Zarządzenie Nr 20/2013
w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół w Gminie Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 19/2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 447/4 położonej w Sobótce
Zarządzenie Nr 18/2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 825/12 położonej we Wtórku
Zarządzenie Nr 17/2013
upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie Nr 16/2013
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazury”.
Zarządzenie Nr 15/2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 14/2013
w sprawie ustalenia terminów zebrań sprawozdawczo- programowych samorządów mieszkańców wsi
Zarządzenie Nr 13/2013
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na 2013 r.
Zarządzenie Nr 12/2013
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2013
Zarządzenie Nr 11/2013
w sprawie ustalenia planu finansowego dla urzędu gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 10/2013
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno- Przedszkolnych na 2013 rok
Zarządzenie Nr 9/2013
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkoli Publicznych na 2013 rok
Zarządzenie Nr 8/2013
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkół na 2013 rok
Zarządzenie Nr 7/2013
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkół Podstawowych na 2013 rok
Zarządzenie Nr 6/2013
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok
Zarządzenie Nr 5/2013
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2013 rok
Zarządzenie Nr 4/2013
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2013
Zarządzenie Nr 3/2013
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Chruszczyny.
Zarządzenie Nr 2/2013
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 1/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2013 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.