Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory Prezydenckie 2015

Lista wiadomości
Zarządzenie Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Nr 50/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Wójta Gminy
o numerach oraz granicach stałych obwodach głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
I n f o r m a c j a
Miejsca na terenie gminy Ostrów Wielkopolski przeznaczone do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.