Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Lista wiadomości
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu
z dnia 8 maja 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7
Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a ....
Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Przepis stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju....
Informacja
o głosowaniu korespondencyjnym
Informacja
o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
Dopisanie wyborcy do spisu wyborców na wniosek
Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborca nigdzie niezamieszkały w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
Zaświadczenie o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie otrzymuje wyborca na swoje żądanie wniesione na piśmie. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną (we wniosku) osobę.
Informacja nt. spisu wyborców
Spis wyborców jest udostępniany od 5.05.2014 r. do 19.05.2014 r.
KOMUNIKAT
Wyborca niepełnosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 12 maja 2014r./ termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego/ jest dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w którym znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania