Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory Samorządowe 2014

Lista wiadomości
KOMUNIKAT
o pełnionych dyżurach
O B W I E S Z C Z E N I E
Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
K O M U N I K AT
Gminnej Komisji Wybiorczej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 22 października 2014 r. o przyznanym numerze dla listy kandydatów komitetu wyborczego w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikat
o unieważnieniu losowania list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych
Komunikaty
o wylosowanych numerach list
K O M U N I K A T
o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
KOMUNIKAT
o losowanie kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych
KOMUNIKAT
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikaty wyborcze
Komunikaty: - dla wyborców niepełnosprawnych; - udostępnienie spisu wyborców; - głosowanie korespondencyjne; - akty pełnomocnictwa; - głosowanie w wybranym przez siebie lokalu ....
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 4 września 2014 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim w wyborach do Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie wytycznych PKW w sprawie zawiadomień pełnomocników komitetów wyborczych o adresach stron internetowych komitetów
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r.
o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarz
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast