Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Informacje publiczne » Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Lista wiadomości
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Wtórek w Gminie Ostrów Wielkopolski.
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 16, 17, 21, 18, 24. 41/9, 41/11 we wsi Karski w Gminie Ostrów Wielkopolski
Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wlkp.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w południowej części obrębu geodezyjnego Daniszyn, w gminie Ostrów Wielkopolski
Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla zespołu zabudowy w centralnej części wsi Czekanów w gminie Ostrów Wielkopolski