Wyszukiwarka:

Stanowiska ds. obywatelskich

Stanowiska do spraw obywatelskich:
1)  prowadzenie ewidencji ludności,
2)  wydawanie dowodów tożsamości,
3)  udzielanie i cofanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych,
4)  dokonywanie kontroli dokumentacji związanej z przeprowadzaniem zbiórek publicznych,
5)  wydawanie zezwoleń na zgromadzenia ,
6)  koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej,
7)  wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,
8)  prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
9)  współpraca z Policją, zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
10)  realizowanie zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów,
11)  realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: UG UG
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:15:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:15:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:15:55)