Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 118/2012
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie Nr 117/2012
w sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat.
Zarządzenie Nr 116/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 115/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 114/2012
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Gorzycach Wielkich przy ulicy Szkolnej nr 27/2.
Zarządzenie Nr 113/2012
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Gorzycach Wielkich przy ul. szkolnej nr 27/3.
Zarządzenie nr 112a/2012
w sprawie ogłoszenia wyników ofert w konkursie na realizację zadań w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 112/2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 111/2012
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Topola Mała”.
Zarządzenie Nr 110/2012
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Chruszczynach.
Zarządzenie Nr 109/2012
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Zarządzenie Nr 108/2012
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Lewkowie przy ulicy Lotniczej 2
Zarządzenie Nr 107/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 rok
Zarządzenie Nr 106/2012
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2013 z zakresu kultury fizycznej
Zarządzenie Nr 105/2012
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013
Zarządzenie Nr 104/2012
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2020
Zarządzenie Nr 103/2012
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 102/2012
w sprawie nieodpłatnego nabycia działek nr 1447/1, 1447/4 i 1447/7 położonych w Gorzycach Wielkich
Zarządzenie Nr 101/2012
w sprawie nieodpłatnego nabycia działek nr 852/1, 852/4 i 852/7 położonych w Gorzycach Wielkich
Zarządzenie Nr 100/2012
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 256/12 położonej w Lamkach
Zarządzenie Nr 99/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łąkocinach
Zarządzenie Nr 98/2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łąkocinach
Zarządzenie Nr 97/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 rok
Zarządzenie Nr 96/2012
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Daniszynie
Zarządzenie Nr 95/2012
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 94/2012
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 93/2012
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 256/12 położonej w Lamkach
Zarządzenie Nr 92/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Sobótce.
Zarządzenie Nr 91/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 90/2012
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Łąkocinach.
Zarządzenie Nr 89/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 rok
Zarządzenie Nr 88/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczurach.
Zarządzenie Nr 87/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 86/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Czekanowie.
Zarządzenie Nr 85/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Lamkach.
Zarządzenie Nr 84/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Sobótce.
Zarządzenie Nr 83/2012
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
Zarządzenie Nr 82/2012
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 81/2012
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 80/2012
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 79/2012
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 78/2012
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Wawrzyniak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 77/2012
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Barbary Jurczak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 76/2012
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Hanny Babral, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 75/2012
w sprawie odwołania z pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 74/2012
w sprawie odwołania z pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczurach
Zarządzenie Nr 73/2012
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 72/2012
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 60/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 r.
Zarządzenie Nr 71/2012
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 86/7 położonej w Czekanowie
Zarządzenie Nr 70/2012
w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonych w Zacharzewie
Zarządzenie Nr 69/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Biniewie
Zarządzenie Nr 68/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 67/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku
Zarządzenie Nr 66/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej
Zarządzenie Nr 65/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lewkowie
Zarządzenie Nr 64/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lamkach
Zarządzenie Nr 63/2012
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich
Zarządzenie Nr 62/2012
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2012
Zarządzenie Nr 61/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/124/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2012-2018
Zarządzenie Nr 60/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 rok
Zarządzenie Nr 59/2012
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie Nr 58/2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Biniewie
Zarządzenie Nr 57/2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sobótce
Zarządzenie Nr 56/2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Wtórku
Zarządzenie Nr 55/2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lewkowie
Zarządzenie Nr 54/2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 53/2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lamkach
Zarządzenie Nr 52/2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Topoli Małej
Zarządzenie Nr 51/2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich
Zarządzenie Nr 50/2012
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadowie.”
Zarządzenie Nr 49/2012
w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja świetlicy i sali wiejskiej w miejscowościach Chruszczyny i Łąkociny.”
Zarządzenie Nr 48/2012
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora publicznego Przedszkola we Wtórku
Zarządzenie Nr 47/2012
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Topoli Małej
Zarządzenie Nr 46/2012
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 45/2012
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 44/2012
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich
Zarządzenie Nr 43/2012
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lamkach
Zarządzenie Nr 42/2012
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Topoli Małej
Zarządzenie Nr 41/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 r.
Zarządzenie Nr 40/2012
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2012
Zarządzenie Nr 39/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/124/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2012 - 2018
Zarządzenie Nr 38/2012
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 37/2012
w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2012 Wójta Gminy z dnia 08 marca 2012 r. dotyczącego ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we Wtórku
Zarządzenie Nr 36/2012
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w 2011 roku
Zarządzenie Nr 35/2012
w sprawie określenia założeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski na rok szkolny 2012/2013
Zarządzenie Nr 34/2012
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 424/3 położonej w Łąkocinach na rzecz użytkownika wieczystego
Zarządzenie Nr 33/2012
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dożynek Gminnych
Zarządzenie Nr 32/2012
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2012
Zarządzenie Nr 31/2012
w sprawie nie naliczania odsetek za zwłokę od niektórych zobowiązań cywilnoprawnych
Zarządzenie Nr 30/2012
w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 29/2012
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Sobótce Nr 102/2
Zarządzenie Nr 28/2012
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ostrów Wielkopolski za 2011 rok
Zarządzenie Nr 27/2012
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we Wtórku
Zarządzenie Nr 26/2012
w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla zadań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki
Zarządzenie Nr 25/2012
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 24a/2012
w sprawie pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczurach
Zarządzenie Nr 24/2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 23/2012
w sprawie rozpatrzenia wniosku o odwołanie sołtysa wsi Sobótka i ewentualnego przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Sobótka
Zarządzenie Nr 22/2012
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład osobowy Rady sołeckiej w Biniewie
Zarządzenie Nr 21/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 rok
Zarządzenie Nr 20/2012
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości w Zacharzewie
Zarządzenie Nr 19/2012
w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Łąkocinach
Zarządzenie Nr 18/2012
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Łąkocinach
Zarządzenie Nr 17/2012
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 2/10 położonej w Słaborowicach
Zarządzenie Nr 16/2012
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 15/2012
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na 2012 r.
Zarządzenie Nr 14/2012
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2012 z zakresu kultury fizycznej
Zarządzenie Nr 13/2012
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 12/2012
w sprawie ustalenia terminów zebrań sprawozdawczo- programowych samorządów mieszkańców wsi
Zarządzenie Nr 11/2012
w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2012
Zarządzenie Nr 10/2012
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na Przedszkola Publiczne na 2012 rok
Zarządzenie Nr 9/2012
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na Gimnazja na 2012 rok
Zarządzenie Nr 8/2012
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na Szkoły Podstawowe na 2012 rok
Zarządzenie Nr 7/2012
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 6/2012
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2012 rok
Zarządzenie Nr 5/2012
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012
Zarządzenie Nr 4/2012
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2012
Zarządzenie Nr 3/2012
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Topola Mała, Gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 2/2012
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 1/2012
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego w Gminie Ostrów Wielkopolski