Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Lubieniecki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (11/07/2003 09:48:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (11/07/2003 09:48:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (11/07/2003 09:48:23)