Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 100/2011
w sprawie umorzenia nakładów finansowych w wysokości 43.721,09 zł poniesionych w 2009 r. na zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 99/2011
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 96/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia analizy organizacyjnej i finansowej funkcjonowania placówek oświatowych
Zarządzenie Nr 98/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2011 rok
Zarządzenie Nr 97/2011
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Lewkowie
Zarządzenie Nr 96/2011
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia analizy organizacyjnej i finansowej funkcjonowania placówek oświatowych
Zarządzenie Nr 95/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych działek nr 1018/3, 1028/1 i 1029/1 położonych w Daniszynie
Zarządzenie Nr 94/2011
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2012
Zarządzenie Nr 93/2011
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2012-2018
Zarządzenie Nr 92/2011
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 91/2011
w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 90/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej działki nr 261/1 położonej w Kołątajewie
Zarządzenie Nr 89/2011
w sprawie wykonania uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości
Zarządzenie Nr 88/2011
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 398/4 położonej w Czekanowie
Zarządzenie Nr 87/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2011 rok
Zarządzenie Nr 86/2011
w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 77/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 września 2011 r. dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Gorzycach Wielkich i Lamkach, gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 85/2011
w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Topola Mała, gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 84/2011
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składnia oświadczenia woli w zakresie realizacji programu grantowego BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW „Boże Narodzenie i Wielkanoc- polskie tradycje a świętowanie w Niemczech i w Anglii”- kurs języka angielskiego i niemieckiego
Zarządzenie Nr 83/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2011 rok
Zarządzenie Nr 82/2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 81/2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borowcu
Zarządzenie Nr 80/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2011-2017
Zarządzenie Nr 79/2011
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 78/2011
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 77/2011
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Gorzycach Wielkich i Lamkach, gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 76/2011
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 75/2011
w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 60/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 lipca 2011 r. dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 74/2011
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 73/2011
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej we wsi Wysocko Wielkie, gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 72/2011
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Lewkowie
Zarządzenie Nr 71/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2011 r.
Zarządzenie Nr 70/2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 69/2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łąkocinach
Zarządzenie Nr 68/2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Lewkowie
Zarządzenie Nr 67/2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Daniszynie
Zarządzenie Nr 66/2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Topoli Małej
Zarządzenie Nr 65/2011
w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
Zarządzenie Nr 64/2011
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 63/2011
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 62/2011
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 61/2011
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 59/2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2011 r.
Zarządzenie Nr 60/2011
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 58/2011
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ilony Wieczorek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 57/2011
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Perz-Wasielewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 56/2011
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Hanny Ograbek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 55/2011
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Jolanty Matuszewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 54/2011
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Hanny Łonczek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 53/2011
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 52/2011
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Borowcu
Zarządzenie Nr 51/2011
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 42/14 położonej w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 50/2011
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 49/2011
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 48/2011
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 250/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu oddania w dzierżawę mienia gminnego
Zarządzenie Nr 47/2011
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 46/2011
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w kulturze w 2011 r.
Zarządzenie Nr 45/2011
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 838 położonej w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 44/2011
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski za osiągnięcia w kulturze
Zarządzenie Nr 43/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej działki nr 377/1 położonej w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 42/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej działki nr 370/1 położonej w Wysocku Wielkim.
Zarządzenie Nr 41/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej działki nr 378/3 położonej w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 40/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych działek nr 373/3 i 373/5 położonych w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 39/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 98/1 położonej w Lewkowcu
Zarządzenie Nr 38/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej działki nr 98/24 położonej w miejscowości Lewkowiec
Zarządzenie Nr 37/2011
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dożynek Gminnych
Zarządzenie Nr 36/2011
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2011
Zarządzenie Nr 35/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Daniszyn
Zarządzenie Nr 34/2011
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2011 r.
Zarządzenie Nr 33/2011
w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Rady Sportu
Zarządzenie Nr 32/2011
w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie Nr 31/2011
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 30/2011
w sprawie rezygnacji prawa pierwokupu działki nr 798 położonej w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 29/2011
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 28/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych działek nr 48/16 i 49/17 położonych w Nowych Kamienicach
Zarządzenie Nr 27/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych działek nr 26/12 i 26/17 położonych w Zacharzewie
Zarządzenie Nr 26/2011
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych działek nr 1241/14, 1241/29, 1241/13,1241/30, 1241/43, 1241/16 położonych w Gorzycach Wielkich
Zarządzenie Nr 25/2011
w sprawie nieodpłatnego nabycia działek nr 258/6 i 257/4 położonych w Lamkach
Zarządzenie Nr 24/2011
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 259/6 położonej w Lamkach
Zarządzenie Nr 23/2011
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 606/13 położonej w Czekanowie
Zarządzenie Nr 22/2011
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 480/3 położonej w Topoli Małej
Zarządzenie Nr 21/2011
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ostrów Wielkopolski za 2010 rok.
Zarządzenie Nr 20/2011
w sprawie przydziału nagród za osiągnięcia sportowe w 2010 roku
Zarządzenie Nr 19/2011
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych we wsi Radziwiłłów, gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 18/2011
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 17/2011
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Szczurach Nr 27/3.
Zarządzenie Nr 16/2011
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 15/2011
w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości
Zarządzenie Nr 14/2011
w sprawie ustalenia rocznego planu inwentaryzacji.
Zarządzenie Nr 13/2011
w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 12/2011
w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie Nr 11/2011
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 10/2011
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na 2011 r.
Zarządzenie Nr 9/2011
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich zwołanych w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.
Zarządzenie Nr 8/2011
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski na przedszkola publiczne na 2011 r.
Zarządzenie Nr 7/2011
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wlkp. na gimnazja na 2011 r.
Zarządzenie Nr 6/2011
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski na szkoły podstawowe na 2011 r.
Zarządzenie Nr 5/2011
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 4/2011
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2011 r.
Zarządzenie Nr 3/2011
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2011.
Zarządzanie Nr 2/2011
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2011.
Zarządzenie Nr 1/2011
w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2011.